Diszkrét matematika előadás
AnyagokDiszkrét matematika gyakorlat
AnyagokSzimbolikus matematikai programcsomagok
AnyagokWinter 2016 Sage Course
Sage Course 2016, Verona
Some links:
Home of SageMath, Tutorial from SageMath,