Current Course

Winter 2018 Sage Course
Sage Course 2018, Verona
Some links:
Home of SageMath, Tutorial from SageMath,Diszkrét matematika előadás
AnyagokDiszkrét matematika gyakorlat
AnyagokSzimbolikus matematikai programcsomagok
Anyagok