Research Interests of Attila Kovács

Algorithmic problems in Mathematics and EngineeringSoftware Engineering


 • Design Patterns
 • Distributed Computing
 • PSP, TSP
 • Requirements Engineering
 • Software Architectures
 • Software Development Models
 • UML and OPM Modeling
 • Web Technologies, Cloud

IT Security


 • Applied Cryptography
 • Vulnerability Analysis
 • Risk Management
 • Secure Networks
 • Steganography
 • Web Security

Software Quality


Supervisor Activity from year 2006


Name of the Student: Title of MSc Thesis, Year of Obtaing the Degree


Almádi Balázs: Szoftver architektúrák vizsgálata genetikus algoritmusokkal, 2014.
Anand, Madan: Agile framework quality improvement by traceability, automation and AI support, 2018.
Appel Ágnes: Kockázatelemzés, 2011.
Arany Kamill: Programozás elosztott környezetben, 2009.
Auth Balázs: Számrendszer konstrukciók szimulációs vizsgálata, 2007.
Bakos Natália: Egy telekommunikációs rendszer tesztkörnyezetének vizsgálata , 2013.
Balázs Zsolt: A CMMI és a SixSigma, 2007.
Barbi János: Szoftvertesztelés Java EE környezetben, 2016.
Barta Gergely: Kockázat alapú tesztelés Agilis szoftverfejlesztésben, 2017.
Bartha Norbert: Scalability on IT projects, 2016.
Bándi Gergely: Web technológiák összehasonlítása egy elektronikus kereskedelmi rendszer tükrében, 2007.
Bánsághi Anna: Módszerek és alkalmazások az üzleti folyamatok irányításában, 2010.
Bese Antal: Szoftverkövetelmények modellezése és OPM, 2009.
Békefi Bianka Flóra: Quality analysis of TTCN-3 based test systems, 2018.
Billinger Sándor: Web szolgáltatások automatikus tesztelése J2EE környezetben, 2011.
Birki Mihály: Jegykifejtések vizsgálata, 2008.
Boda Sándor: Tesztvezérelt fejlesztés Java nyelven, 2015.
Bokor Attila: Tervminták és Erlang/OTP, 2006.
Boldizsár Szilárd: Az ELTE IK hálózat sérülékenység-vizsgálata, 2012.
Dhongde, Gaurav: Security in cloud computing, 1018.
Dósa Balázs: A szoftvertesztelés alapjai, 2006.
Éles Dávid: Általánosított számrendszerek vizsgálatát támogató C++ könyvtárcsomag, 2013.
Erdélyi Ákos: Commit követése többszintű CI rendszerekben, 2018.
Erdős János: Nagy mennyiségű stack trace elemzése és osztályozása gépi tanulással, 2016.
Ézsiás Béla Gábor: A PSP és TSP módszertanok vizsgálata, 2007.
Fawal Margit: Imperatív és funkcionális webes technológiák összehasonlítása, 2015.
Füge András: Test automation framework for Web applications, 2018.
Gácsi Viktória: Prototípusgenerálás grafikus felületek tervezéséhez, 2007.
Gévay Gábor: Sakkprogram megerősítéses tanulással, 2015.
Gibizer Balázs: Kódolási szabályok és statikus ellenőrzésük a modern programozási nyelvekben, 2008.
Gonda Zoltán: Webalkalmazások védelme, 2011.
Gyimesi Gábor: Folyamatos integrációt támogató keretrendszer tervezése feketedoboz tesztek optimalizált futtatásához, 2014.
Haszpra Zsolt: Cause-Effect graph építése és alkalmazása, 2014.
Horváth Bálint: Test Driven Development, 2018.
Horváth László: Szoftvertesztelés a gyakorlatban, 2007.
Ignácz Imre: Kézzel végzett tesztesetek automatizálása LabVIEW rendszerben, 2013.
Jenei Gábor: Naplóüzenetek elemzése klaszteranalízis segítségével, 2014.
Juhász Attila: Objektumközpontú programtervezési minták katalógusa, 2011.
Karsai Gábor: Tesztelési módszertanok és eszközök vizsgálata, 2014.
Kasza Péter: Képek távolságmetrikái, 2011.
Kátai-Pál Gábor: Experiments with modeling constructs for Erlang, 2007.
Kelemen Zsófia: Vonatfelügyeleti rendszer komponenseinek automatizált tesztelése, 2018.
Kiss Balázs: Szoftvertermékek minőségének mérése és elemzése, 2009.
Kovács Gábor: Szoftverfolyamatok kockázatainak modellezése döntési hálókkal, 2007.
Kovács Krisztina Magdolna: Hacking for Dummies, 2016.
Kovács Márton: RUNtime - mintaprojekt megvalósítása és elemzése, 2012.
Krásensky, Jakub: Expansions in lattices of Hurwitz and Lipschitz quaternions, 2018.
Krutki Tamás: Szimbolikus számítások a Sygnm komputeralgebra rendszerrel, 2018.
Kukovecz János: Tesztkörnyezet változás elemzése nagyvállalati környezetben, 2016.
Lépárt Levente Béla: Programok nem rendeltetésszerű használata (memory injection), 2016.
Lonkainé Magyar Olga: Tesztfolyamat javítási stratégiák, 2016.
Maár Csaba: A V-Modell XT módszertan, 2007.
Madarász János: Oktatást támogató alkalmazás diszkrét matematikához Sage-ben, 2011.
Mészáros Dávid Márk: Valós idejű monitorozó eszköz, 2017.
Mészáros Zsófia: Java alkalmazások minőségellenőrzése, 2012.
Mokwana, Daphney Rakoti: Distributed test frameworks for cloud based applications, 2017.
Mórocz Eszter Ilona: Teszttervezési technikák, 2018.
Nagy Bence: Programozási nyelvek elemzése IT biztonsági szempontból, 2017.
Nagy Sándor Hunor: Modellezés OPM módszertan segítségével, 2009.
Necze Diána: Agilis szoftverfejlesztési módszerek elmélete és gyakorlata, 2010.
Németh Bence: Általánosított számrendszerek vizsgálatát támogató könyvtár fejlesztése, 2015.
Nyilas Árpád: Nyílt forráskódú e-napló biztonsági elemzése, 2016.
Oláh Péter: Szemantikus elemzés gyorsítása TTCN-3 környezetben, 2016.
Pfeff Ákos György: Szoftverprojektek minőségének vizsgálata, 2012.
Poroszkai Dániel: Runtime error analyzis in Java applications, 2013.
Remport Balázs: Szolgáltatás-orientált szoftverfejlesztés nagyvállalati környezetben, 2010.
Rigó Kristóf: Webalkalmazások automatikus tesztelése, 2014.
Sebestyén Gábor: Ruby refaktorálása, 2010.
Sipos Balázs: Jelszó adatbázisok törése, 2017.
Sótér Péter: A felsőoktatásba felvételizők intézményválasztásának szimulációs modellezése, 2012.
Spala Ferenc: Bluetooth eszközök biztonsági kérdései, 2008.
Szabó Gábor: Visualization of complex quality criteria, 2009.
Szabó Szilárd: Szoftver architektúrák minőségi jellemzése, 2008.
Szánthó Csaba: Szteganográfia, 2010.
Szekrényesi Gergő: Általánosított számrendszerekre vonatkozó algoritmusok implementálása Sage-ben, 2013.
Szőnyi Anna: Cryptanalysis of the McEliece and Niederreiter cryptosystems, 2010.
Szűcs Ádám: Algoritmusok tervezése és implementálása modern GPU architektúrákon, 2013.
Szűcs Jenő: Jegykifejtések hosszainak szimulációs vizsgálata, 2006.
Tamási Árpád: Samebug kivételtár szerepe a szoftvertechnológiában, 2013.
Tiziano Antico: Requirements-driven evolution of software services -- application to an industrial case study, 2017.
Tolnai László Miklós: Analysis of cryptography based risks in cloud environment, 2015.
Tóth Gábor: Modern biztonsági rendszerek elemzése nagyvállalati környezetben, 2015.
Tóth Zoltán: Hálózatok gráfelméleti vizsgálata, 2008.
Tömösy Péter: Qt alkalmazások UI tesztelése Windows operációs környezetben, 2016.
Túrócziné Kiscsatári Nóra: RSA titkosítás és a kriptográfia tanítása, 2008.
Vida Péter: Boole függvények egy ekvivalens átalakítása, 2007.
Vidman Viktor: Szoftverek statikus minőségelemzése, 2011.
Zawada Szabina: Minőségi profilok elemzése Java platformon, 2015.
Zsiga Attila: Termelékenységi trendek, minták elemzése szoftverfejlesztési projektekben, 2019.

Name of the Student: Title of BSc Thesis, Year of Obtaing the Degree


Adorján Csaba: Tárgyi eszköz nyilvántartó program, 2009.
Arany Kamill: Hálózatok szimulációja NS szimulációs környezetben, 2009.
Ballai Brigitta: Biztonságos chat megvalósítása, 2015.
Bakó Dániel: Szoftvermetrikák megvalósítása C++ nyelvre, 2008.
Bándi Gergely: E-Bolhapiac, 2007.
Birki Mihály: Általánosított számrendszerek vizsgálata, 2008.
Biswajit, Roy: A modell alapú tesztelés hatékonyságának mérése, 2016.
Bokor Attila: Web framework Echo2-vel, 2006.
Böhm István: Publikációs és hivatkozási lista építése nyilvános adatbázisok alapján, 2017.
Buzgán Attila Bence: Szerver monitor alkalmazás Android platformra, 2015.
Bütösi Zsolt: Tesztautomatizálási framework HP - Quick Test Professional eszközzel, 2014.
Debreczeni László: ITIL folyamatokat támogató web portál, 2012.
Erdélyi Zsolt: Ruby programok hívási gráf alapú vizsgálata, 2012.
Ézsiás Béla: Tőzsdei elemző és adatmegjelenítő rendszer, 2007.
Falucskai István Roland: Tesztautomatizálás az automotívban, 2016.
Foltán Dániel: Joblication, 2019.
Galbáts Iván: GNS felismerő és osztályozó algoritmus optimalizálása, 2013.
Gácsi Viktória: Szoftvertámogatás grafikus felületek tervezéséhez, 2007.
Halászi Gábor: Személyi erőforrás kezelő rendszer, 2009.
Hoang Anh Tuan: Számrendszerek szimulációs vizsgálata, 2018.
Holczer Balázs: Informatikai rendszerek sérülékenysége, 2014.
Horváth László: Oktatóprogram a szoftvertesztelésről, 2007.
Horváth Nóra: Test automating in a distributed environment, 2011.
Huber Hajnalka: Web alapú tesztelés és tesztautomatizálás, 2018.
Jakab Gábor: NEX-SYS Tudás Felmérő Rendszer, 2008.
Jenei Gábor: Naplóüzenetek feldolgozása statisztikai módszerekkel, 2012.
Kovács Gábor: Pecamánia webáruház, 2007.
Kovács Krisztina Magdolna: Kockázatkezelő alkalmazás fejlesztése, 2011.
Lantos Bence: DICOM toolkitek összehasonlító elemzése, 2009.
Lukács Nikolett: Jelszótörés, 2019.
Maár Csaba: Gyógyszereladások előrejelzése, 2007.
Madarász János: Jegykifejtések vizsgálata négyzetszám jegyekkel, 2008.
Miskolczi Balázs: Banki tesztforgatókönyvek kezelésének javítása, 2013.
Mórocz Eszter: Szimultán számrendszerek implementálása, 2014.
Patyi András László: Bérszámfejtő és munkaügyi nyilvántartó rendszer, 2009.
Pál Tibor: PHP adatszerkezetek bővítése C nyelven valamint általános célú szkriptnyelvek összehasonlítása (Ruby vs. PHP), 2007.
Szabó Gábor: Data Quality Management Tool, 2009.
Szabó Szilárd: SOMA - szoftverminőségi attribútumok mérése, 2008.
Szűcs Jenő: Általánosított számrendszerek illusztrációja, 2006.
Tóth Gábor: Szövegbányászat folyamatvezérlő rendszer felhasználói megjegyzéseiből, 2013.
Tóth Zoltán: Gráf-konvertáló program nagy gráfok elemzésének támogatásához, 2006.
Varga József: Dice Wars, 2018.
Varga Viktor: Algoritmusok megjelenítése LaTeX-ben, 2014.
Végvári Zalán: Efficient computation of multidimensional data structures on CPU platform, 2018.
Vida Péter: Boole-függvények egy ekvivalens átalakítása, 2007.
Vidman Viktor: Szoftverarchitektúrák vizsgálata. 2011.
Vránics Ferenc: Web application vulnerability scanners based on TTCN-3, 2012.