Numerikus és szimbolikus számítások

doktori program

A doktori program az ELTE IK Informatikai Doktori Iskola

(vezetöje: Demetrovics János akadémikus)

egyik programja

Órák, öszi félév

Farkas Gábor: Számrendszerek, 2+0. Tematika : .doc .pdf

Gonda János: Véges testek, 2+0. Tematika : .doc .pdf

Iványi Antal: Osztott algoritmusok elemzése, 2+2. Tematika : .doc .pdf

Járai Antal: Nagy hatékonyságú számítások RISC processzorokkal, 0+2. Tematika : .doc .pdf

Kátai Imre: Fraktálgeometria, 2+0. Tematika : .doc .pdf

Schipp Ferenc - Szili László: Approximációelmélet és alkalmazásai I., 2+0. Tematika : .doc .pdf

Órák, tavaszi félév

Farkas Gábor: Számrendszerek, 2+0. Tematika : .doc .pdf

Gergó Lajos: Megbízható numerikus számítások, 2+0. Tematika : .doc .pdf

Gonda János: Véges testek, 2+0. Tematika : .doc .pdf

Gonda János: Algebrai kódoláselmélet, 2+0. Tematika : .doc .pdf

Gyurkovics Éva: Rendszer- és irányításelmélet, 2+0. Tematika : .doc .pdf

Iványi Antal: Osztott algoritmusok elemzése, 2+2. Tematika : .doc .pdf

Járai Antal: Nagy hatékonyságú számítások RISC processzorokkal, 0+2. Tematika : .doc .pdf

Kovács Attila: Bevezetés a komputeralgebrába, 2+2. Tematika : .doc .pdf

Lakatos László: Sorbanálláselmélet, 2+0. Tematika : .doc .pdf

Schipp Ferenc - Szili László: Approximációelmélet és alkalmazásai II, 2+0. Tematika : .doc .pdf

Tagok:

Programvezetö: Járai Antal, az MTA dokt.

Alapító tagok:

Csörgö István, Ph.D.

Farkas Gábor, Ph.D.

Gergó Lajos, a mat. tud. kand.

Gonda János, a mat. tud. kand.

Gyurkovics Éva, a mat. tud. kand., BMGE

Fridli Sándor a mat. tud. kand.

Iványi Antal a mat. tud. doktora

Kátai Imre akadémikus

Kovács Attila, Ph.D.

Krebsz Anna, Ph.D.

Lakatos László, a mat. tud. kand.

László Lajos, a mat tud. kand.

Bui Minh Phong, a mat. tud. kand.

Schipp Ferenc, a mat. tud. doktora

Simon Péter, az MTA doktora

Szili László, a mat. tud. kand.

Weisz Ferenc, az MTA dokt.

Meghívott tagok:

Hegedüs Csaba, a mat. tud. kand.

Stoyan Gisbert, a mat. tud. dokt.

Public works of student:

Kiss, Gyöngyvér: Finding suitable paths for the elliptic curves primality proving algoritms. Addenda: Modified-ECPP_Proof.pdf Modified-ECPP_Output.pdf Magma-ECPP_Output.pdf