Segédanyagok  
Szakmai Önéletrajz  
Publikációk  
Honlap  
Munkatársak  
Tanszéki honlap  
english
 
Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Személyi adatok:

 

Név:                     Dr. Farkas Gábor

Szül. dátum:         1963. 07. 18.

Szül. hely:            Békéscsaba

Cím:                     Budapest
Pázmány Péter sétány 1/C.
1117

Telefon:               (1)-381-2292

E-mail:                 farkasg@compalg.inf.elte.hu

 

Tanulmányok:

 

2001-ben az ELTE Természettudományi Karán Ph. D. fokozat informatikatudományból summa cum laude minősítéssel (Okiratszám: 728/2002).

1990-ben programtervezõ matematikusi diploma a JATE TTK-n (Okiratszám: 140/1990).

1988-ban programozó matematikus diploma a JATE TTK-n (Okiratszám: 134/1988).

 

Szakmai gyakorlat:

 

1998-: ELTE Komputeralgebra Tanszék, oktatás, kutatás.

1993-1997: Veszprémi Egyetem Matematikai és Számítástechnikai Tanszék, oktatás, kutatás.

1990-1991: MTA Automataelméleti Kutatócsoport, kutatómunka.

1991-1993: Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen, Orvosinformatikai Intézet, oktatás, kutatás.

 

Tudományos munka:

 

Komputeralgebra:

Prímszámokkal kapcsolatos nagy pontosságú és gyorsaságú számelméleti algoritmusok vizsgálata és implemenetálása, kriptográfiai alkalmazásuk. Prímrekordok, számítógépes számelmélet.

 

Számelmélet:

Általánosított számrendszerekkel kapcsolatos alapkutatások.

 

Valószínűségszámítás:

Tömegkiszolgálási rendszerek számítógépes vizsgálata.

 

Egyetemi oktatói tevékenység:

 

Doktori iskola:

Algebrai számelméleti algoritmusok,

Számrendszerek.

 

Msc, Bsc képzés:

Diszkrét matematika,
Algebrai geometriai számítások.

 

Tagság tudományos testületben:

Köztestületi tag a Magyar Tudományos Akadémia Informatika- És Számítástudományi Bizottságában.
Szakreferens a Mathematical Reviews-nál

 

Tudományos díjak:

ELTE Informatikai Kar Kari Tudományos díja 2005,
ELTE Informatikai Kar Kari Tudományos díja 2006.

 

 

Budapest, 2009. 09. 20.